úterý 22. října 2013

FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL

Co to je?
Jedná se o inovativní a stále více uplatňovanou metodu pro preventivní ochranu movitého majetku, zejména jízdních kol. Značící materiál, tzv. syntetická DNA, je roztok na bázi lepidla s UV složkou, obsahující mikrotečky, ze kterých je možné, pomocí identifikačního setu, vyčíst jeho evidenční číslo. Značení se provádí na několika místech jízdního kola, není pouhým okem viditelné. Kolo bude označeno také neodstranitelnou nálepkou s informací o tomto způsobu ochrany.

Kolo je rovněž zaevidováno do celostátního registru forenzně značených kol. Registr využívají městské policie všech měst zapojených do projektu i Policie ČR. Kolo tedy bude možné identifikovat kdekoliv v rámci ČR a vrátit majiteli.


Bezplatná služba
Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Krnova. Vzhledem k tomu, že toto preventivní opatření hradí z 90 % Ministerstvo vnitra ze státního rozpočtu a zbývajících 10 % doplácí město Krnov, je pro občany města tato služba zdarma.
Kde a kdy


Podmínky značení
Zaregistrovaní zájemci se dostaví ve stanoveném termínu. Pro vlastní evidenci musí mít s sebou:
- čisté a suché jízdní kolo!!! (na znečištěná a vlhká kola nelze roztok aplikovat),
- občanský průkaz,
- doklad o nabytí kola (pokud nemá, bude sepsáno čestné prohlášení).

Forenzní značení zajišťují vyškolení strážníci v areálu služebny Městské policie Krnov, Žižkova 539/20.

Aktuální termíny na forenzní značení naleznete na stránkách Městské policie Krnov.

Zájemci si mohou rezervovat termín na dispečinku Městské policie Krnov na telefonním čísle 554 617 777. Vlastní značení a evidence bude trvat přibližně 30 minut.

Na konci každého měsíce budou vypsány termíny na následující měsíc.

Důležité upozornění!
V případě mimořádných úkolů či neodkladného odvolání strážníků Městské policie Krnov do terénu, může být termín forenzního značení zrušen. Přihlášení zájemci obdrží zprávu prostřednictvím SMS. Zájemcům bude nabídnut náhradní termín.

Zdroj: MÚ Krnov

Žádné komentáře:

Okomentovat