čtvrtek 20. října 2016

KRNOV S PRŮMYSLOVOU ZÓNOU SPOJÍ CYKLOSTEZKA

Ve snaze vyjít vstříc občanům Krnova, kteří pracují v průmyslové zóně Červený Dvůr, město Krnov nejenže přizpůsobuje délku linek a počet spojů městské hromadné dopravy, ale v současné době také připravuje výstavbu cyklostezky do této lokality. Stezka pro cyklisty naváže na již vybudovanou cyklostezku v Opavské ulici, která končí u bývalé kotelny, a povede do průmyslové zóny v koridoru mezi hlavní silnicí a železniční tratí.

K dispozici již máme jednoduchou variantní studii se třemi možnostmi vedení cyklostezky. Varianty se liší vzdáleností tělesa cyklostezky od komunikace, respektive železniční trati. Jako nejlepší a nejschůdnější řešení se jeví umístění cyklostezky nejblíže k železnici. Stavba zde není v konfliktu s územním plánem ani s ochranným pásmem železnice. Nekomplikované jsou také majetkové poměry, v nichž figurují pouze tři vlastníci, město Krnov, Pozemkový úřad a jeden soukromý vlastník. Čím blíže komunikaci, tím se vlastnické poměry komplikují,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.


Se studií, která obsahuje technické řešení i odhad investičních nákladů, se na listopadovém zasedání seznámí zastupitelé. Další jednání se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic a soukromými vlastníky ukáže, která z variant bude nejvíce realistická. Ta bude následně naprojektována. „V případě, že vše půjde bez problémů, může být projektová dokumentace včetně stavebního povolení hotová během příštího roku. K realizaci by pak mohlo dojít v roce 2018. A protože na zkvalitnění infrastruktury pro cyklodopravu bývají vyhlašovány zajímavé dotační tituly, máme šanci, že výstavbu cyklostezky nebudeme muset hradit celou z vlastních zdrojů,“ dodal Michal Brunclík.


Chybějící cyklostezka do průmyslové zóny byla jedním z podnětů, které vzešly z internetové ankety, kterou k problematice cyklistické dopravy v Krnově před rokem uspořádal spolek Cyklistika pro všechny, jehož zástupci jsou členy pracovní cykloskupiny při Městském úřadu v Krnově. S výsledky ankety skupina průběžně pracuje. Jejím cílem je vytvoření podmínek pro mobilitu, optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras s důrazem na odstranění problémových míst ve městě a zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti.


Video reportáž na televizi POLAR: http://polar.cz/.../krnovsky_miniexpres/...

Zdroj: MÚ Krnov

Žádné komentáře:

Okomentovat