neděle 24. srpna 2014

CESTA Z JINDŘICHOVA DO POKRZYWNA

Po bývalých polních cestách vede z konce Jindřichova (kousek před Janovem) nová cesta, která vznikla díky projektu “Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny jako součást Evropské stezky Via Montagna“
Přestavba historické cesty Opavských hor a Zlatohorské vrchoviny jako součást evropské stezky Via Montagna je financována z velké části z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Celá akce je prováděna ve spolupráci s Powiatem Prudnickim (okresem Prudnik), který je také vedoucím partnerem celého projektu.
Předpokládané náklady na výstavbu cyklotrasy na české straně jsou ve výši 6 100 000,- Kč včetně DPH. Tyto náklady budou kryty z 85 % z prostředků Evropské unie, z 5 % ze státní účasti a z 10 % z vlastních zdrojů obce.


Celková délka trasy cesty na katastrálním území obce činí 3040 metrů. Komunikace je zhotovena v šířce 300 cm, v několika místech s rozšířením na 600 cm – pro umožnění vyhýbání se vozidel. Odpočívadlo na trase stezky je opatřeno polootevřeným přístřeškem s orientační tabulí. V přístřešku je umístěn stůl s lavicemi. . Celá trasa cesty je na příhodných místech opatřena značením svislými značkami – kilometrovníky, směrové ukazatele apod.

Cesta je k 23.8.14 vyasfaltovaná až na území Polska, kde chybí ještě kousek vyasfaltovat. Předpokládaný termín ukončení všech stavebních prací je nejpozději do konce října 2014.


Trasa:

Žádné komentáře:

Okomentovat