pondělí 24. srpna 2015

ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA V KRNOVĚ ZAČÍNÁ

Občané Krnova si od poloviny srpna mohou nechat zdarma označit svá jízdní kola syntetickou DNA – speciálním roztokem s mikrotečkami, které mají specifický kód. Součástí značení je registrace do celorepublikové databáze a opatření kola nálepkou „Městská policie Krnov – chráněno DNA“. Takto označená jízdní kola odrazují pachatele krádeží. Pokud i přesto k odcizení dojde, identifikace kradeného kola je snadnější, stejně tak jako pátrání po něm.

Značení provádí Městská policie Krnov v budově své služebny v Žižkově ulici č. 20.Zájemci si musejí předem rezervovat termín na dispečinku Městské policie Krnov, Žižkova 20, tel. 554 617 777. Ve stanoveném termínu se pak dostaví na služebnu s čistým a suchým kolem,
občanským průkazem a dokladem o nabytí kola, který může nahradit čestné prohlášení, vystavené na místě. Vlastní označení a registrace jednoho kola trvá přibližně 30 minut. „Vzhledem k počtu strážníků ve službě musím upozornit zájemce o značení, že změna času je vyhrazena a v případě mimořádné události nemusí ke značení dojít. Protože ale v přihlašovacím formuláři občané vyplňují telefonní číslo, o jakékoliv změně se je budeme snažit včas informovat,“ dodává Jaroslav Hlaváček.


Značení jízdních kol je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Krnova. „Jelikož toto preventivní opatření hradí z devadesáti procent Ministerstvo vnitra ČR ze státního
rozpočtu a zbývajících deset procent město Krnov, je pro občany Krnova tato služba zdarma,“ říká Irena Šindlerová z odboru školství, kultury a sportu, která je manažerkou projektu „Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA“, jejž finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.
V případě, že by jízdní kolo označené syntetickou DNA bylo odcizeno, je třeba krádež nahlásit Policii ČR v Krnově a Městské policii v Krnově. 


Více informací o forenzním značení jízdních kol
najdete na stránkách Městské policie Krnov www.mpkrnov.cz a na stránkách www.forenzniznaceni.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat